Loading…

 
Et godt regnskap er helt avgjørende for god økonomisk drift og verdiskapning for ditt selskap.

LIK OSS

onepage-hoverboard-man

Stunning Experience

Blikk Regnskap AS er en nyoppstartet autorisert regnskapsførerbedrift tilhørende i Ålesund. Stifter, Stine Kaldhol, er autorisert regnskapsfører og daglig leder for selskapet. Hun har mange års erfaring innen regnskapsbransjen.

Blikk Regnskap AS følger vinden bort fra tradisjonell og tung grodd bokføring som stort sett har basert seg på historiske tall.

Vi har som mål at våre kunder til enhver tid skal ha oppdaterte regnskapstall slik at de har innsikt og beslutningsstøtte i fremtidig drift.

For å kunne gjennomføre denne målsetningen har vi ett samarbeid med programmet Poweroffice GO. Det er 100 % nettbasert og kan benyttes hvor som helst med tilgang til internett.

VÅRE TJENESTER

UTVALGTE TJENESTER HS BLIKK REGNSKAP

Kundene våre er alt fra entreprenører med store bilagsmengder til små personlige næringsdrivende med 10 bilag i året. Felles for dem alle er at de ønsker seg korrekt og effektiv regnskapsføring, slik at de kan fokusere på det de er gode på.

Vi har forståelse for at noen ønsker å gjøre deler av arbeidet selv, og programmet vi bruker gjør det enkelt å skreddersy den enkelte bedrifts ønsker.

Regnskapsførere elsker uttrykket «regnskap A til Å». Det er fordi regnskap er så mye mer enn enkel debet- og kreditføring av bilag. Regnskap består av mange lover og regler som er i stadig endring. Det gjør at vi som regnskapsførere også må være i endring. Derfor oppdater vi oss ofte gjennom kurs blant annet fra Regnskap Norge. Vi ønsker at våre kunder skal kunne bruke sin kunnskap der de er best, så tar vi regnskapet. Trenger du kanskje hjelp til noe av det under?

 • Aksjonærregister
 • Anleggsmidler
 • Eiendom
 • Generell bokføring
 • Merverdiavgift
 • Remittering
 • Utbytte

Eller er det andre områder hvor du heller trenger regnskapskyndig hjelp. Nøl ikke. Ta kontakt med oss.

Ved oppstart av ny bedrift kan valg av selskapsform kan være utfordrende. Hva er egentlig forskjellen mellom personlig næringsdrivende og aksjeselskap? Er det bedre skattemessig å starte AS? Er det vanskelig å endre selskapsform? Når blir man merverdiavgiftspliktig? Hva er mine plikter i forhold til offentlige myndigheter ved de forskjellige selskapsformene? Dette er noen av de klassiske spørsmålene som gjerne dukker opp. Vi ønsker å gi deg gode svar og råd på de forskjellige spørsmålene du står ovenfor slik at du kan ta de beste valgene for ditt selskap.

Vi kan hjelpe med:

 • Rådgivning ved valg av selskapsstruktur
 • Utarbeidelse av styrende dokumenter, herunder aksjebok, vedtekter, stiftelsesdokument, åpningsbalanse (dersom tingsinnskudd)
 • Innsending av samordnet registermelding
 • Oppstart og opplæring i regnskapsprogram
 • Tilgang til systemet over alt
 • Arbeidsdeling og kommunikasjon mellom kunde og regnskapsfører i ett og samme system
 • Papirløst
 • Automatisering av enkelte regnskapsoppgaver
 • Alt skjer i sanntid, alltid oppdaterte tall
 • Bedre prosjektstyring
 • Enklere innrapportering til myndighetene
 • Sikker lagring
 • Bedre plass på kontoret, da dere slipper bilagspermer

Vi skreddersyr etter dine behov. Det er mulighet til å gjøre mye selv. Ønsker du en bedre hverdag med et enklere og mer oversiktlig regnskap? Kontakt oss.

Lønnskostnader utgjør ofte en stor del av kostnaden til bedriftene. Det er et krevende regelverk i endring og kan være vanskelig å holde følge med. Det er også viktig at det blir utført korrekt, både for bedriften og for de ansatte. Vi kan hjelpe med riktig lønnskjøring og rapportering til det offentlige.

 • Lønnskjøring etter gjeldene lover og regler
 • A-melding
 • Korrespondanse med NAV
 • Sammenstillingsoppgave ved årsslutt (tidligere lønn- og trekkoppgaver)

Budsjett- og likviditetsstyring er aktuelt både for bedrifter med god og dårlig lønnsomhet. Å være likvid betyr i bunn og grunn at man har betalingsevne. Kontanter er det mest likvide en bedrift har, men også midler som er lett omsettelig er å regne som likvide midler. Er likviditeten i bedriften deres god? Betaler kundene til rett tid? Har dere god gjennomstrømming på varelageret? Om du kan svare ja på alt nå, er det ikke sikkert det er tilfelle i fremtiden. Mye tyder på at bedrifter bruker for liten tid på å se utfordringene frem i tid og tar først grep når skaden er skjedd.

Vi kan hjelpe deg med å finne gode løsninger:

 • Budsjettering, herunder avvik mellom budsjett og resultat
 • Likviditetsstyring
 • Rapportering ved banklån
 • Analysetall og prognoser

Alle bedrifter er pliktig til å levere årlig skattemelding, herunder også næringsoppgave til Skatteetaten. Selskapsformen AS/ASA er i tillegg pliktig til å utforme årsregnskap med noter til Brønnøysundregisteret. Utarbeidelse av dette krever kompetanse om gjeldende lover og regler. Vi har lang erfaring med årsoppgjør innenfor forskjellige bransjer, og hjelper dere gledelig med utforming av deres innrapportering.

Vi kan hjelpe med:

 • Innsending av skattemelding (tidligere selvangivelse) herunder også næringsoppgave
 • Årsregnskap med noter
 • Årsberetning
 • Innsending til offentlige myndigheter

– Henry Ford

Kapitalens største verdi ligger ikke i at den kan brukes til å tjene mer penger, men i at pengene kan brukes til å forbedre livet.

 

NYHETER & FRISTER

LITT FRA OSS OG VIKTIGE FRISTER

Loading…

FAQ

VI HJELPER NÆRINGSVIRKSOMHETER

«For at aktiviteter skal anses som skattepliktig næringsvirksomhet, må den være av økonomisk karakter. Det vil si at aktiviteten må ha et innhold som gjør at den over tid er egnet til å gi overskudd. En aktivitet som kan være innbringende, vil altså være en virksomhet selv om den går med tap de første årene. «

Hva er tvangsmulkt?

Virksomheter og tredjeparter som ikke overholder frister for levering av opplysninger, kan risikere tvangsmulkt. Det vil si at dere må betale et beløp hver dag inntil dere har levert.

Les mer på: Skatteetaten.no

Hva betyder overtredelsesgebyr?

Dere kan bli ilagt overtredelsesgebyr hvis dere ikke overholder deres opplysningsplikt som tredjepart. Det vil si å levere opplysninger om andre til Skatteetaten.

Les mer på: Skatteetaten.no

Kan jeg få attest for skatt og merverdiavgift?

Du trenger en attest for skatt og merverdiavgift når du vil ha dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke.

Les mer på: Skatteetaten.no

Må jeg betale tilleggsskatt?

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen.

Les mer på: Skatteetaten.no

KONTAKT OSS

For spørsmål vedrørende våre tjenester

Send en henvendelse ved å fylle ut skjemaet. Vi gir en uforpliktende og kostnadsfri forhåndsvurdering av ditt oppdrag.